История

Изтория на наркотиците

Злоупотребата с вещества е противоречив въпрос още от дълбока древност. Дебатите относно употребата на марихуана, например, могат да се проследят до китайски документи, датиращи от няколко столетия преди новата ера. В индустриализираните общества, злоупотребата с алкохол и други дроги датира от началото на 19в.В хода на историята нагласите към употребата на вещества се е променяла, но като цяло за злоупотреба с вещества се включва използването на всякакви химикали за модифициране на настроението или поведението по начин, който се различава от социално одобрените практики. Всеки импулс на човека може да приеме размерите на пристрастеност. Съществува непреодолимо желание за преодоляване на наложените от реалността ограчения с помощта на средства , които служат за доставяне на наслада, скъсяват социалната дистанция, повишават самооценката.