Кои сме ние

Кои сме НИЕ

Съветът работи в сферата на превенциите, употребата & злоупотребата с наркотични вещества

Община Бургас е една от първите общини в страната, разработила Общинска образователна програма с превантивен харакетр “Антинаркотични активности” за борба с употребата на наркотични вещества. Програмата е приета през 1997 год. от Постоянна комисия по образование и наука към Общински съвет Бургас. Разработена е от екип на Отдел “Образование”, съвместно с ЦПЗ и е насочена към общинските учебни заведения за работа с три целеви групи – учители, родители и ученици.
През месец юни 2001 год. с решение на Общински съвет по предложение на Дирекция “Образование и култура” към Община Бургас се зъдава Общински консултативен център, който се явява първообраза на Общински съвет по наркотични вещества.
Общински съвет по наркотични вещества е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове.
През следващата 2002 год. Общинския консултативен център се преименува с решение на Общински съвет в Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ). През 2005 година към ОбСНВ е създаден и започва дейност Превантивно-информационен център. За да могат да осъществяват дейността си, на специалистите към центъра са предоставени още няколко помещения – три кабинета и една обучителна зала.
Работим активно с всички институции, имащи отношение по проблемите на наркоманиите – РУО, Агенция Митници – Регионално митническо управление Бургас, ОДМВР, Районен и Окръжен съд, Районна и Окръжна прокуратура, ЦПЗ, ДСП Отдел “ЗД”, РЗИ, общинска администрация и НПО сектора. 
See Less
Mia Janne
Росица Димова - Председател на Общински съвет по наркотични вещества - магистър по Психология, сертифициран GCDF консултант от 2006 г. и супервизия на кариерното консултиране. Сертифициран обучител по теми, свързани с личностно развитие, емоционална интелигентност, кариерно ориентиране, зависимости. Медиатор към Районен и Окръжен съд, гр. Бургас. Кризисен психолог към Държавната агенция за закрила на детето и към „Национална мобилна група за психологическа подкрепа“ – МОН от 2010 до 2022 г.
Росица Димова
Мария Георгиева – експерт ,,Превенции” – магистър Детско юношеска психология. Преминала обучение по Медицинска психология, Обща и клинична психопатология към Медицински университет Пловдив. Консултира родители и млади хора с проблеми свързани със зависимости.
Мария Георгиева
Mollis placerat nibh diam lorem augue rhoncus nulla velit ipsum ultrices tellus euismod at at ullamcorper feugiat eros donec et faucibus proin nisl phasellus ultrices donec cras ullamcorper id tempor tincidunt purus lectus arcu ullamcorper a dui magna viverra vel.
Тодор Ненов
Роден съм на 05.09.1975г. в гр. Копривщица. Средното си образование завършвам в ТМТ Бургас. Висшето си образование завършвам в ТУ Варна, специалност Компютърни Мрежи и Хардуер.По настояще работя в ОБСНВ като младши експерт.
Тихомир Димов
Станислава Калинова – секретар на Общински съвет по наркотични вещества – магистър по психология. Сертифициран терапевт – Игрова терапия и Психодрама. Формира се като психоаналитик от 2017 г. в Асоциация Българско психоаналитично пространство. Медиатор към Районен и Окръжен съд, гр. Бургас. Работи по проблемите на ранното детско развитие и зависимости.
Станислава Калинова
Катрин Йорданова – експерт ,,Превенции” – магистър по ,,Право”, правоспособен юрист от 2019 година, магистър по ,,Психологично консултиране”. Отговаря за изготвяне на програми, свързани с превенция. Консултира индивидуално и групово родители и млади хора с проблеми свързани със зависимости.
Катрин Йорданова
Роден съм на 05.09.1975г. в гр. Копривщица. Средното си образование завършвам в ТМТ Бургас. Висшето си образование завършвам в ТУ Варна, специалност Компютърни Мрежи и Хардуер.По настояще работя в ОБСНВ като младши експерт.
Тихомир Димов